درباره ما

مجموعه اسکیپ رزیدنت، یکی از مجموعه های اتاق فرار در شهر تهران میباشد.